رنگ بندی پولک چسبی

رنگ های پولک چسبی

تمام رنگ های موجود برای پولک چسبی در این صفحه آمده است و شما می توانید با انتخاب هر کدام اقدام به سفارش نمائید.

 

S1501 / P BAYAZ
S1218 / ANTIK CAVIZ
S-1209/ ABANOZ
S-1201 / LAREX
S-1109 / KIRMEZI
S-1101 / Beyaz
S-1502 / P KREM
S1219 / ANTIK LIGHT
S1211 / KOYO CEVIZ
S-1202 / AFRA
S-1110 / PEMBE
S-1102/ DUZ BEYAZ
S-1503/ P KAPOCINO
S-1220 / ANTIK KAJ
S1213 / ITALYAN CEVIZ
S-1203 / BANU
S-1111/ LILA
S-1103 / KREM
S-1504 / P SIYAH
S-1221 / KETEN
S-1214 / FINDIK
S-1204 / BEYAZ MESE
S-1112 / PORTOKAL
S-1104/ BEJ
S-1506 / P KAHVE
S-1223 / KETEN LIGHT KAHVE
S-1215 / ANTIK GOLD
S-1205/ LIGHT MESE
S-1113 / TUSI
S-1105 / SIYAH
S-1507 / P WENGE
S-1226 / KETEN TUSI
S-1216/ ANTIK CAM
S-1206 / DARK MESE
S-1114/ YESHIL
S-1106/ GRI
S-1508 / P KIRMEZI
S-1227 / KETEN LIGHT
S-1217 / ANTIK ZAYTIN
S-1207 / WENGE
S-1115/ SARI
S-1107 / SILVER
S-1510 / P SIVER
S-1509 / P CEVIZ
S-1228 / SAFARI
S-1208 / MAUN
S-1116/ KAPOCINO
S-1108 / MAVI